REGNSKAB


Hvad er en årsrapport?

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder den vigtigste information om foreningens økonomi.

Årsrapporten består af en balance, resultatopgørelse og noter. Disse skal tilsammen give et retvisende billede af foreningernes aktiver og passiver, årets resultat og den økonomiske stilling i øvrigt. Årsrapporten skal være forståelig, relevant, pålidelig og sammenlignelig.

Ifølge årsregnskabsloven har foreningen pligt til at få udarbejdet en årsrapport, som opfylder regnskabsklasse A i lovgivningen, da årsrapporten fx udleveres til køber, bank og kreditforening i forbindelse med en overdragelse.et retvisende regnskab er derfor alfa omega.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven omfatter erhvervsdrivende virksomheder, som leverer ydelser og modtager vederlag herfor. Andelsboligforeninger er dermed også omfattet af loven, da der er såkaldt ‘ydelse til leje’ (andelshavere og lejere betaler afgift til foreningen for brugsret til boligen/lejemålet).

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i fire regnskabsklasser: A, B, C, og D.

Klasse A omfatter de mindste virksomheder, herunder andelsboligforeninger.

Andelsboligforeninger har ikke pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, ligesom det heller ikke er et krav, at regnskabet revideres af en revisor. Mange foreninger vælger dog at have en revisor og at få denne til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Moms

Typisk er andelsboligforeninger ikke momsregistreret – dette gør, at de ikke kan trække materiale køb, håndværkerydelser mm. fra i skat. Det er kun store andelsboligforeninger med store erhvervsindtægter fra butiksudlejning som er momsregistreret, og derved momspligtig.

Fremlæggelse af årsrapporten

Årsrapporten skal fremlægges af ejendomsadministrator og bestyrelsen på først kommende generalforsamling efter endt regnskabsår.

Hos Finansgruppen tilbyder vi at bistå med udfoldelsen af årsrapporten, samt den generelle rådgivning heraf. Kontakt os allerede i dag.


    Udfyld venligst nedenstående formular, og vi vil vende tilbage indenfor 24 timer.