HUSORDEN


Hvad er en husorden?

En husorden er et dokument, som beskriver de fælles leveregler, som gør sig gældende i den forening de dækker over. Ideen med regelsættet er bl.a. at sikre et godt naboskab, skabe tryghed og forebygge eventuelle konflikter, inden det ender i nabostrider. Det er derfor et vigtigt regelsæt, da mange mennesker typisk bor tæt sammen i boligforeningerne.

Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke regler det skal indeholder. Det afgørende er, at foreningen beskriver nogen spilleregler, som passer til jeres forening og den måde, som I ønsker at leve med hinanden på. Eksempler på punkter kan være regler om husdyrhold, paraboler eller brug af fællearealer mm.

Det er generalforsamlingen, der vedtager husorden. Det vil som udgangspunkt være med simpelt flertal, med mindre andet fremgår af foreningens vedtægter. Simpelt flertal betyder, at der skal være én ja-stemme mere end antallet af nej-stemmer.

Hvem er underlagt reglerne i husorden?

Reglerne i husorden gælder for alle som er involveret i pågældende forening, så det kan være andelshaveren, lejeren eller fremlejetageren. Det er derfor vigtigt, at alle involverede partere får udleveret en kopi ved indflytning, så alle er bekendt med reglerne. Såfremt reglerne ikke overholdes, så kan det i yderste konsekvens betyde, at den enkelte andelshavere blive ekskluderet fra boligforeningen.

Hos Finansgruppen tilbyder vi at bistå med udfoldelsen af husorden, samt den generelle rådgivning heraf. Kontakt os her eller alternativt i kontaktformularingen til højre.


    Udfyld venligst nedenstående formular, og vi vil vende tilbage indenfor 24 timer.