AKUTHJÆLP


Akuthjælp hos Finansgruppen

Hos Finansgruppen har vi stor erfaring med økonomisk akuthjælp – det kan være du står foran en tvangsaktion, et besøg hos fogedretten eller en hård skilsmisse. Uanset bevæggrunden står Finansgruppen klar til at hjælpe dig hele året rundt.

Tvangsaktion

Tiden er altafgørende, når der er tale om en forestående tvangsaktion. Finansgruppen hjælper dig før, under og efter en tvangsaktion – både psykisk såvel som økonomisk. Første prioritet er for alt i verden, at undgå tvangsaktionen, da det i lang de fleste tilfælde ikke er fordelagtigt – i hvert fald ikke økonomisk.

Finansgruppen vil samme dag kontakte banken, realkreditselskabet eller hvem kreditor måtte være, for at udskyde eller helt afværge tvangsaktionen. Efterfølgende vil vi foretage os følgende:

  • Budgetlægning som realistisk afspejler din økonomi – både dine indtægter såvel som dine udgifter.
  • Foretage en handlingsplan og påbegynd forhandling med diverse kreditorer omkring afviklingen af din gæld vedhjælp af dit budget.
  • Undersøge muligheden for at reducere dine omkostninger. eventuelt via omlægning af lån, sammenlægning af lån, eller salg af effekter.
  • Forhandle med kreditor omkring salg af ejendommen hurtigst muligt via ejendomsmægler.

Når du kontakter os, så skriv akuthjælp i emnefeltet, og du vil blive kontaktet øjeblikkeligt.

Fogedretten

Ligesom ved tvangsaktion er tiden altafgørende, hvorfor Finansgruppen står klar til at hjælpe dig både før, under og efter fogedretten.

Finansgruppen vil altid forsøge af afværge en sag i fogderetten, og derfor er tiden altafgørende – vi tager direkte dialog med diverse kredit for at lave en handlingsplan, som alle er tilfredse med. Handlingsplanen er ligeså meget for dig som den er for kreditor – Denne handlingsplan indeholder et retvisende budget, samt en oversigt over dine lån og kreditorer. Her kan du se afviklingsplanen, og hvornår du vil være gældsfri.

Hvis vi ikke kan afværge fogderetten, så hjælper vi dig selvfølgelig igennem denne proces også med handlingsplaner og forhandling med dine kreditorer,

Når du kontakter os, så skriv akuthjælp i emnefeltet, og du vil blive kontaktet øjeblikkeligt.

Skilsmisse

En skilsmisse er desværre noget som sker hyppigere og hyppigere, og i 2022 blev 12.145 par skilt – dette kan medføre enormt mange økonomiske problemstillinger, hvorfor det er godt at have en uafhængig økonomisk part med på sidelinjen igennem hele forløbet. Hos Finansgruppen er vores økonomiske rådgivere uddannet i håndteringen af svære samtaler – dette betyder, at vi er eksperter i værdiskabende og konstruktive samtaler, og specielt i de svære tider som en skilsmisse alt andet lige er.

Når du kontakter os, så skriv akuthjælp i emnefeltet, og du vil blive kontaktet øjeblikkeligt.


    Udfyld venligst nedenstående formular, og vi vil vende tilbage indenfor 24 timer.